Podmínky služby

Přijetí všeobecných podmínek použití

Použití webové stránky a služby, které poskytuje TravelPolandTours.com se řídí následujícími Všeobecnými podmínkami použití (GTU). Uvádí se, že Všeobecné podmínky použití TravelPolandTours.com se vztahují na všechna pověření vyplněná uživatelem prostřednictvím webového portálu TravelPolandTours.com.

Zřeknutí se odpovědnosti

Veškeré informace a podrobnosti týkající se informací poskytuje skutečný poskytovatel. TravelPolandTours.com vynakládá veškeré přiměřené úsilí na to, aby informace publikované na svých webových stránkách kontrolovaly, zda neobsahují chyby nebo nepřesnosti. TravelPolandTours.com nezaručuje, že tyto informace jsou relevantní, úplné, pravdivé a aktuální.

TravelPolandTours.com vynakládá veškeré přiměřené úsilí, aby zajistil řádný provoz webových stránek, ale nezaručuje jejich řádné fungování a relevanci s ohledem na programy (software), zboží a nabízené služby ani jejich neustálý provoz bez jakýchkoli virů nebo podobný škodlivý software. Totéž platí pro všechny informace obsažené na této webové stránce a poskytnuté třetími osobami.

Tato webová stránka obsahuje odkazy na webové stránky třetích stran. TravelPolandTours.com nezodpovídá za jejich dostupnost, politiku osobních údajů, obsah a kompletnost svých webových stránek, ani za škody způsobené jejich používáním, protože uživatel k nim přistupuje na vlastní odpovědnost. Informace zde poskytnuté podléhají neustálým změnám. TravelPolandTours.com nebo její partneři/partneři si vyhrazují právo webové stránky kdykoli upravit.

Používání webové stránky musí mít výhradně zákonné účely a musí probíhat zákonným způsobem, aby neomezovalo nebo nebránilo jejímu používání třetími stranami. Uživatel je povinen používat webovou stránku v souladu se zákonem, zásadami morálky a současnými podmínkami a neprovádět činnosti nebo opomenutí, které by mohly způsobit poškození nebo narušení jejich provozu, ovlivnit nebo ohrozit poskytování služeb TravelPolandTours.com. .Užíváním této webové stránky se uživatel zaručuje, že je starší 18 let a že se řídí právními podmínkami používání webové stránky. Uživatel je povinen sledovat a nést odpovědnost za jakékoli použití webu nezletilými osobami jménem a na jeho účet (uživatele). Kromě toho uživatel zaručuje rychlost a vyplnění všech informací a prvků týkajících se uživatele nebo jakýchkoli rodinných příslušníků přenášených prostřednictvím webové stránky.

Duševní vlastnictví a ochranné známky

Autorská práva a všechna chráněná práva vyplývající z našich webových stránek jsou majetkem TravelPolandTours.com. Obsah webových stránek je výhradně ve vlastnictví TravelPolandTours.com, pokud není výslovně uvedeno vlastnictví třetí strany. Název TravelPolandTours.com stejně jako všechny ochranné známky, loga a grafické vzory zobrazené na webových stránkách jsou vyhrazeny TravelPolandTours.com nebo třetími stranami. Jakékoli kopírování, distribuce, převod, zpracování, další prodej, vytvoření odvozeného díla nebo veřejné klamání ohledně skutečného poskytovatele obsahu obsaženého na této webové stránce. Jakákoli reprodukce, opětovné vydání, stahování, upozornění, šíření, přenos nebo jakékoli jiné použití obsahu jakýmkoli způsobem nebo prostředky pro komerční nebo jiné účely je povoleno pouze po předchozím souhlasu TravelPolandTours.com nebo jakéhokoli jiného držitele autorských práv.

Aplikované právo

Veškeré vztahy mezi uživatelem webových stránek a TravelPolandTours.com se řídí a vykládají výhradně v souladu se zákony Spojeného království. Příslušné pro řešení jakéhokoli sporu mezi stranami jsou soudy v Londýně.

Úprava Všeobecných podmínek použití

TravelPolandTours.com si vyhrazuje právo kdykoli upravit a obnovit výše uvedené Všeobecné podmínky použití s ohledem na používání webové stránky, s budoucí platností, bez povinnosti příslušného upozornění. Všeobecné podmínky použití budou zobrazeny na webových stránkách v platném znění. Při dalším používání webu po úpravě Všeobecných podmínek používání uživatel příslušnou úpravu přijímá.

Platnost výše uvedených podmínek není omezena žádnými opačnými podmínkami použití nastavenými uživatelem. Jakékoli úpravy a dodatky podmínek jsou platné pouze v případě, že jsou odsouhlaseny s právním zástupcem TravelPolandTours.com. Jakékoli úpravy a dodatky těchto podmínek, jakož i další dohody musí být provedeny včas. Ve vztahu mezi stranami se odeslání faxem a e-mailem rovná dokumentu.

Tento web funguje jako cestovatelský blog. Nejedná se o cestovní kancelář ani cestovní kancelář nebo jakoukoli agenturu, která přímo prodává vlastněné turistické zájezdy, turistické balíčky. Nezastupuje žádnou cestovní kancelář nebo touroperátora nebo podobný podobný subjekt z žádné země.

Jmenuji se Karolína, narodila jsem se a vyrostla v Polsku. Miluji svou vlast. I když jsem byl ve více než 50 zemích světa, nikdy jsem neváhal udělat z Polska svou základnu!

Mým posláním je ukázat vám krásy Polska a pomoci vám naplánovat vaši cestu!

Připojte se k naší skupině na Facebooku

Připojte se k Poland Travel Support Group, skupině, která vám pomůže naplánovat vaši cestu do Polska!

předplatit a Získejte tipy na cestování po Polsku

cs_CZCS